Algemenen verkoop voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de bestellingen op www.Yachtingsud.be

 

Op de volgende pagina’s worden de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) opgenomen voor de registratie en bestellingen bij de online boetiek van NV Belgian Yachting Press Avenue A.J Slegers 178 Bus 3 in 1200 Brussel.BTW : BE :0866 948 881, op de website www.Yachtingsud.be.

De wetgever verplicht in het bijzonder online dienstverleners tal van vermeldingen op te nemen aangaande de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden. Hieronder verzamelden wij voor u deze vermeldingen en leveringsvoorwaarden.

 

 

 1. Toepassingsgebied; Termijn

1.1 De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AVV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op www.Yachtingsud.be. De AVV, die in tegenspraak zijn met of afwijken van de volgende bepalingen zijn niet van toepassing. Deze AVV zijn niet van toepassing op aankopen van goederen te koop aangeboden door www.Yachtingsud.be op andere online markten.

1.2 Indien er sprake is van „consumenten“ in deze AVV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De „ondernemers“ daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AVV.

1.3 Wanneer werkdagen worden aangegeven als termijn, omvatten deze alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

 

 1. Inschrijving op www.Yachtingsud.be

2.1 Bij de bestelling van goederen en/of het openen van een klantaccount op www.Yachtingsud.be, zal u worden uitgenodigd u te registreren en uw persoonlijke informatie te verstrekken.

2.2 Bij inschrijving bent u verantwoordelijk voor het juiste en volledige karakter van de te verstrekken informatie. U gaat ermee akkoord de toegangsgegevens op vertrouwelijke wijze te behandelen en niet aan onbevoegde derden over te dragen. De inschrijvingsbevestiging komt onmiddellijk na het verzenden ervan toe.

2.3 U bent zelf als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de zones toegankelijk hiertoe. Zij kunnen geen schade toebrengen aan de rechten van derden. Er is geen recht op publicatie en archivering van inhoud, zoals bijvoorbeeld productevaluaties.

2.4 U dient zich te onthouden van elke storing van de site www.Yachtingsud.be of in het algemeen van elk gebruik van gegevens beschikbaar buiten het beoogde gebruik binnen het platform. Manipulaties uitgevoerd met als doel het verkrijgen van onverschuldigde betalingen of enig andere voordeel dat schade toebrengt aan de belangen www.Yachtingsud.be Belgian Yachting Press NV of een andere betrokken partij kan, buiten de juridische gevolgen, met name leiden tot het verlies van toegang tot www.Yachtingsud.be. Klanten kunnen genieten van het online aanbod in de mate van de respectieve beschikbaarheid ervan. Het gebruik van de inhoud kan alleen worden gebruikt voor privé, niet-commerciële doeleinden.

2.5 Elke klant wordt maar toegestaan een enkele klantaccount te onderhouden. Wij behouden ons het recht voor meervoudige inschrijvingen te verwijderen, de klanten te waarschuwen die de bepalingen in de punten 2.1 en 2.4 schenden, of de inhoud te verwijderen of bewerken (virtueel woningrecht).

2.6 Een recht op permanente toegang tot de site of de gegevens of andere voorgestelde diensten bestaat niet. www.Yachtingsud.be Belgian Yachting Press NV biedt geen garantie met betrekking tot de permanente toegang tot het platform en de andere delen van de prestaties.

 

 1. Bestellingproces; Mogelijkheden tot wijziging; Mogelijkheid tot opslag en

consultatie van de overeenkomsttekst

3.1 We hebben het technische proces van de bestelling op een zeer eenvoudige manier bewerkstelligd. U kiest uit de aanbiedingen op www.Yachtingsud.be een artikel en bepaalt het gewenste aantal voor elk artikel dat u wenst te bestellen. U bereidt de bestelling van het geselecteerde artikel voor door op de knop “toevoegen aan winkelwagentje” te klikken. Met de knop ‘Ga verder met winkelen’, keert u terug naar de catalogus en kan u andere artikelen selecteren en toevoegen aan uw winkelwagentje. Om over te gaan tot bestelling, klikt u op de knop “toevoegen aan winkelwagen”.

3.2 In het winkelwagentje kan u opnieuw het aantal geselecteerde artikelen controleren, aanpassen of bepaalde artikelen verwijderen of nieuwe artikelen toevoegen door op de knop “Ga verder met winkelen ” te klikken. Klik op “Bestelling plaatsen” om toegang te krijgen tot uw bestaande inschrijving of de registratie van uw gegevens. U kan (i) een ander leveringsadres invoegen, (ii) uitgenodigd worden de algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, het wettelijk herroepingsrecht en de verklaringen van de geldende gegevensbescherming, (iii) uw methode van betaling kiezen en (iv), voordat uw bestelling wordt verzonden, rustig de gegevens controleren en eventueel corrigeren. Reeds op dit moment kan de voltooide bestelling worden opgeslagen en afgedrukt. Door op de “Koop” knop te klikken wordt de bestelling juridisch gesloten.

3.3 U kunt de tekst van deze AVV raadplegen op de website www.Yachtingsud.be onder het tabblad “AVV”. U kan dit document ook afdrukken en opslaan met behulp van de gebruikelijke functie van uw browsertype en ze opslaan in PDF-formaat.

3.4 De tekst van de overeenkomt zal worden opgeslagen, maar kan achteraf niet afzonderlijk worden bekeken. Echter, de tekst van de overeenkomst kan worden afgedrukt of opgeslagen voor verzending. Ook kan eveneens de gegevens van uw bestelling archiveren door (i) de AVV te downloaden en met behulp van uw browser de gegevens vermeld op de laatste pagina van de bestelling op te slaan of (ii) te wachten op de automatische bevestiging van de bestelling, alsook de automatische bevestiging van de overeenkomst, die u zal worden overgemaakt per e-mail naar uw adres na afsluiten van de bestelling. Deze e-mails bevatten nogmaals de ordergegevens en kunnen makkelijk worden afgedrukt of dankzij uw emailprogramma worden opgeslagen.3.5 Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen, maar kunnen om redenen van veiligheid, niet rechtstreeks door u worden geconsulteerd. Wij bieden voor elke klant directe toegang, beschermd door een wachtwoord, tot uw bestelgegevens (“klantaccount”) die u via de knop “Verbinding” kan vinden. Hier kan u na registratie uw gegevens over eerdere orders, adressen, betalingsmethodes en een eventueel nieuwsbriefabonnement beheren en opslaan.

 

 1. Betalingen ; vervaltermijn

4.1 In beginsel zijn de Prepayment betalingsmodaliteiten zoals kredietkaarten, Mr. Cash en PayPal ter uwer beschikking. www.Yachtingsud.be behoudt echter het recht om bij elke bestelling, sommige betalingsmethodes niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betalingsmethode. Er is geen recht op een bepaalde betaalmethode.

4.2 Bij het kiezen van de betalingsmethode Prepayment, is de aankoopprijs onmiddellijk verschuldigd. De transactiegegevens worden u overgemaakt bij ontvangst van uw bestelling. Door de betalingsmethode Prepayment te kiezen, geven wij u een korting van 3% op de aankoopprijs. De leveringstermijnen lopen vanaf ontvangst van betaling. Bij de betalingsmethode Prepayment, kan de beschikbaarheid van het geselecteerde artikel wijzigen afhankelijk van het moment van betaling.

4.3 Bij gebruik van een kredietkaart (Visa, MasterCard of andere), wordt een (vooraf goedgekeurde) reservatie eerst gedaan bij de plaatsing van de bestelling. Uw kredietkaart wordt gedebiteerd bij verzending van de goederen, uiterlijk 10 dagen na de voltooiing van de bestelling.

4.4 Als u voor een betaling via PayPal of PayPal Express kiest, betaalt u het factuurbedrag door de online leverancier PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). U dient ingeschreven te zijn bij PayPal of u vooraf te registreren. Tijdens het bestellingproces wordt u omgeleid naar de website van PayPal en kan u zich identificeren door de toegangsgegevens in te voeren en de betalingsopdracht te bevestigen. De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd. Met PayPalExpress vergemakkelijken we u het leven nog meer. Na de keuze van betalingsmethode, dient u uw gegevens niet meer in te voeren, omdat de adresgegevens ingegeven zijn bij PayPal, en u voor de betalingstransactie kan bevestigen dat de gegevens gebruikt zullen worden en aan ons worden overgemaakt.

4.5 Gelieve te willen noteren dat wij enkel betalingen aanvaarden vanaf rekeningen binnen de Europese Unie (EU). Wij aanvaarden onder geen beding de ten laste neming van geldtransactiekosten.

4.6 www.Yachtingsud behoudt zich het recht voor haar facturen enkel elektronisch te versturen ( thans per e-mail).

 

 1. Taal; Sluiten overeenkomst

5.1 Overeenkomsten met betrekking tot artikelen, te koop aangeboden op www.Yachtingsud.be, worden uitsluitend gesloten in het Frans en in het Nederlands.

5.2 De presentatie van de producten op onze online boetiek vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de ” Koop ” knop te klikken, brengt u een bindend bod tot aankoop uit voor de artikelen in de winkelmand.

5.3 De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling vindt plaats via e-mail naar het door u opgegeven adres, onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen aanvaarding van uw bestelling.

5.4 Een juridisch bindende overeenkomst houdende de aankoop van de door u bestelde artikelen ontstaat bij aanvaarding van de bestelling. De aanvaarding kan op verschillende manieren gebeuren: De bestelling van de klant (i) wordt aanvaard door een afzonderlijke verklaring per e-mail, (ii) de klant wordt uitgenodigd te betalen bij de betalingsmethode Prepayment of (iii) de klant aanvaardt het aanbod en betaalt via PayPal. Wanneer de klant kiest voor betaling per kredietkaart, wordt de overeenkomst gesloten bij de levering van de goederen.

5.5 De klant is gedurende 5 werkdagen gebonden aan zijn bestelling in kwestie.

 

 1. Prijs; Verzendingskosten; Aanvullende diensten

6.1 De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling, de B.T.W. van toepassing in België, evenals de bijkomende kosten.

6.2 Onze leveringen worden in beginsel uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 7 en 18h.

 

 1. Beschikbaarheid; Voorraadrisico; Opheffing leveringsverplichting;

Verlening leveringstermijnen; Vertraging; Leveringsgebied

7.1 Tal van artikelen aangeboden op www.Yachtingsud.be zijn beschikbaar in voorraad, zelfs bij beperktereservehoeveelheid als gevolg van de diversiteit aan gebruikelijke verbruiksaantallen. Wanneer u als onderneming een grotere bestelling wenst te plaatsen, verzoeken wij u op voorhand met ons contact op te nemen om de beschikbaarheid te controleren.

7.2 Wij staan niet in voor het voorraadrisico, evenmin bij een verkoopovereenkomst van soortgoederen. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de levering van de goederen in voorraad en besteld bij onze leveranciers.

7.3 www.Yachtingsud.be behoudt zich de mogelijkheid voor zich terug te trekken uit de overeenkomst wanneer, zelfs met een samengaande aanvullingsovereenkomst, www.Yachtingsud.be zelf niet correct en op tijd bevoorraad is en dus niet verantwoordelijk is voor de ontbrekende beschikbaarheid, u zonder vertraging op de hoogte werd gebracht en het voorraadrisico niet werd gedragen. In geval van onbeschikbaarheid van de goederen, wordt een eventuele vooruitbetaling onverwijld terugbetaald.

7.4 Leveringstermijnen worden redelijkerwijs verlengd in geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, stakingen, lock-outs, administratieve maatregelen, energie -en grondstoftekorten, knelpunten in het vervoer, operationele problemen te wijten aan bijvoorbeeld vuur, water en mechanische schade of enige andere verstoring, waar we objectief niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Begin en einde van dergelijke omstandigheden worden u onverwijld medegedeeld. Indien de bovengenoemde verstoring meer dan 4 weken na verval van de initiële leveringstermijnen duurt, bent u gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Elke vordering, in het bijzonder het recht op schadevergoeding, is uitgesloten.

7.5 Voor de consumenten gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij aflevering van de goederen aan de consument of aan een door deze laatste aangewezen geadresseerde. Deze bepaling geldt ondanks het gegeven of de verzending is verzekerd of niet. De overdracht of de ontvangst worden niet beïnvloed door de vertraging in de ontvangst door de koper. Anders gaat het risico over op de klant bij overdracht, levering of verzending van de goederen naar de afzender, vervoerder of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending.

7.6 Wanneer werd overeengekomen dat de klant naast zijn bestelling bij www.Yachtingsud.be specificaties opgeeft met betrekking tot de afmetingen, het ontwerp of model en de klant zich niet houdt aan de termijn om dit te doen, kan de daaruit voortvloeiende vertraging niet worden toegeschreven aan www.Yachtingsud.be. www.Yachtingsud.be behoudt zich het recht om de bestelling niet gespecifieerd binnen de voorziene termijn geheel of gedeeltelijk te annuleren.

7.7 Wegens de langere leveringstermijn, kan de levering plaatsvinden na 30 dagen.

7.8 Er wordt uitsluitend geleverd in België.

 

 1. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

De consument heeft binnen de hierna omschreven voorwaarden een herroepingsrecht: De consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling stelt om redenen voornamelijk vreemd aan zijn professionele of zelfstandige activiteit: Informatie over de herroeping Herroepingsrecht U hebt het recht de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van veertien werkdagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn telt 14 werkdagen vanaf de dag waarop u of een derde, andere dan de vervoerder, aangewezen door de consument, materieel bezit neemt van de goederen. Om u herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren (www.Yachtingsud.be Belgian Yachting Press SPRL Avenue A.J Slegers 1200 Brussel- Tel 0032 2 648 06 17; Email: Info@Yachtingsud.be) met een eenduidige verklaring, (bijv. een schrijven per post, fax of e-mail) wat betreft uw intentie onderhavige overeenkomst te herroepen. Hiertoe kan u het herroepingsformulier gebruiken dat u hier vindt. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de verklaring te verzenden voor verval van vermelde termijn. Gevolgen van de herroeping Wanneer u de overeenkomst herroept, moeten wij u onverwijld en uiterlijk binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de verklaring van herroeping elke ontvangen som terugbetalen, met inbegrip van leveringskosten (exclusief bijkomende leveringskosten vanwege de keuze van een andere wijze van levering). Voor de terugbetaling gebruiken we de dezelfde wijze van betaling als voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In geen geval factureren wij bijkomende kosten voor deze terugbetaling. We kunnen dit weigeren tot ontvangst van de goederen of tot ontvangst van verzendbewijs ervan, afhankelijk van welke van de twee data eerder is. U dient ons de goederen onverwijld of uiterlijk binnen de 14 werkdagen vanaf de dag waarop u ons informeerde over de verklaring van herroeping terug te zenden (www.Yachtingsud.be, Belgian Yachting Press SPRL, Avneue A.J Slegers 178 Bus 3 in 1200 BrusselHome24). De termijn werd nageleefd wanneer u de goederen terugzendt voor verstrijken van de termijn van 14 werkdagen. Wij nemen de verzendkosten van de goederen ten laste. Uw aansprakelijk komt maar in het gedrang wat betreft de waardevermindering van de goederen ten gevolge van manipulaties, andere dan die noodzakelijk zijn voor de aard en de goede werking van deze goederen. Uitsluiting of voortijdig verlies van het herroepingsrecht Het recht is niet van toepassing op bevoorradingsovereenkomsten van goederen die geproduceerd dienen te worden volgens de specificaties van de klant of duidelijk dienen te worden aangepast aan uw persoonlijke noden.

 

 1. Recht op vrijwillige terugkeer tot 30 dagen na ontvangt van de goederen

9.1 Voor elke aankoop bij www.Yachtingsud.be kennen we, naast het wettelijk herroepingsrecht, een recht op vrijwillige terugkeer toe van 30 dagen na ontvangst van de goederen. Met dit herroepingsrecht, kan u na het verstrijken van de termijn van 14 dagen (zie Herroepingsrecht) de overeenkomst opzeggen door ons uw schriftelijk verzoek tot terugkeer te richten (bijv. Per brief, fax, e-mail) binnen 30 dagen na ontvangst (begin van de termijn is de dag na ontvangst van de goederen) naar het adres vermeld punt 9.1. Voorwaarde voor de uitoefening van dit recht op vrijwillige terugkeer is dat de goederen enkel werden uitgepakt voor visualisatie en dat deze volledig in de oorspronkelijke staat, zonder schade, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Wij nemen de verzendingskosten van de goederen ten laste. Het recht op vrijwillige terugkeer is niet van toepassing op cadeaubonnen.Gelieve uw verzoek tot terugkeer te richten naar: www.Yachtingsud.be Belgian Yachting Press SPRL Avenue A.J Slegers 178 Bus 3 1200 Brussel Tel: 0032 (0) 648 06 17 Email: Info@Yachtingsud.be Na goedkeuring van onzentwege, gelieve de koopwaar te versturen naar : www.Yachtingsud.be Belgian Yachting Press SPRL Avenue A.J Slegers 178 Bus 3 1200 Brussel

9.2 De terugbetaling vindt plaats, wanneer u geen andere bankrekening opgeeft, op de rekening initieel gebruikt voor de betaling.

9.3 Het recht op wettelijke herroeping (zie punt 7) wordt niet beïnvloed door de regels van het recht op vrijwillige terugkeer en blijft onafhankelijk. Tot het verstrijken van de termijn voor het herroepingsrecht, zijn uitsluitend de vermelde wettelijke regels van toepassing. Het recht op vrijwillige terugkeer beperkt evenmin de garantierechten, die onafhankelijk blijven. www.Yachtingsud.be behoudt zich het recht voor het recht op vrijwillige terugkeer te beperken voor speciale acties binnen de respectieve deelnamevoorwaarden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud; Wederverkoop

10.1 De eigendom van de koopwaar wordt voorbehouden aan www.Yachtingsud.be tot integrale betaling van de verkoopprijs.

 

 1. Promotiecodes

11.1 www.Yachtingsud biedt promotiecodes aan. Deze promotiecodes zijn bons die u niet kan kopen en die in het kader van reclamecampagnes, met beperkte geldigheidsduur, worden uitgedeeld.

11.2 De Promotiecodes zijn enkel geldig voor een bepaalde periode en kunnen maar eenmaal gebruikt worden tijdens het bestellingproces bij www.Yachtingsud.be. Sommige merken of artikelen kunnen worden uitgesloten van de promotieactie.

11.3 De waarde van de goederen dient minimum overeen te stemmen met de waarde van de promotiecode. Om administratieve redenen is het niet mogelijk het resterend saldo terug te betalen.

11.4 U kan de bon inruilen – enkel vóór de voltooiing van de bestelling – door de code van de bon in te geven via de knop in het winkelmandje. Een latere compensatie is niet mogelijk. Het tegoed van de promotiecode kan nietworden terugbetaald of vergoed.

11.5 De promotiecode kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere codes kunnen niet worden gecombineerd.

11.6 Indien het bedrag van de code niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de verschillende aangeboden betalingsmethoden.

11.7 De promotiecode wordt niet terugbetaald wanneer de goederen volledig of gedeeltelijk worden teruggekeerd, gezien de promotiecode werd toebedeeld als onderdeel van een reclameactie en geen enkele tegenprestatie werd geleverd.

11.8 De aanduidingen inzake de respectieve verkoopvoorwaarden en gebruik van de promotiecodes bevinden zich op de codes zelf.

 

 

 

 

 1. Garantie

Voor materiele en/ of rechtsgebreken is www.Yachtingsud.be verantwoordelijk krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 1. Toepasselijk recht

13.1 Voor alle transacties en andere rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen Staten is niet van toepassing. Deze keuze van toepasselijk recht betekent voor de klant dat de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen in de lidstaat van de klant (EU of Zwitserland), hem niet kunnen worden ingetrokken.

13.2 In zaken met handelaren en rechtspersonen van publiek recht, is het forum voor alle geschillen met www.Yachtingsud.be over de huidige algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten gesloten in het kader ervan, met inbegrip van vorderingen over inwisseling en bonnen, de zetel van www.Yachtingsud.be.

 

 1. Vrijwaringclausule

Als één of meer bepalingen van deze overeenkomst of delen ervan ongeldig of onvolledig zouden zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Het respectievelijk wettelijk statuut treedt in de plaats van de vervallen of ontbrekende bepaling. www.Yachting sud.be Belgian Yachting Press SPRL Avenue A.J Slegers 178 Bus 3 1200 BrusselGerant Pierre-Yves Martens

Op O1/03/2015